Pravidla hry 


  • Hra je určena pro týmy, které odpovídají vymezeným kategoriím a které se včas přihlásí.
  • V průběhu hry není povoleno měnit kategorii.
  • Cílem hry je projít v co nejkratším čase celým soukolím HLAVY (tedy všemi stanovišti), a to ve správném pořadí a v souladu s pravidly hry.
  • Soukolí hry je tvořeno neurčeným počtem jednotlivých koleček (stanovišť). Každé kolečko obsahuje zprávu o poloze stanovište následujícího.
  • Vše, co souvisí s letošním ročníkem HLAVY bude viditelně označeno písmenem "H" - logem hry.
  • Všem hráčům po celou dobu hry je zakázáno přesouvat se jinak, než-li pěšky.
  • Využívání jakýchkoliv elektronických zařízení (včetně mobilních telefonů či navigací GPS) pro komunikaci, řešení šifer, zjišťování rozličných informací či orientaci, je povoleno.
  • Je přísně zakázáno záměrné sledování a sdružování skupin (každý tým hraje sám - neškodí, ani nepomáhá).
  • Po nalezení zprávy v jednotlivých kolečcích se nezdržujte v blízkém okolí, abyste neukazovali cestu soupeřům (zajděte za budovu, blok budov, na vedlejší cestu vedoucí jinam...).
  • Je zakázáno poškozovat stanoviště a jakkoliv kazit hru ostatním.

Kategorie soutěžících (aneb kdo smí hrát a co od hry čekat...)

kategorie SOFT: určeno pro účastníky do 12 let včetně, kteří umí číst a psát, 1 člen týmu musí být starší 18 let (např. rodič); tým nachodí maximálně cca 5 - 7 km ulicemi města a blízkým okolím; šifry jsou jednodušší, stavěné pro hráče bez větších zkušeností; k šifrám bude možno získat nápovědu; tým musí čítat 3 - 5 členů.

kategorie HARD: určena pro týmy složené z 3 - 5 účastníků od 12 do 18 let, kde taktéž 1 člen týmu musí být starší 18 let. Šifry budou náročnější.

kategorie DOSPĚLÍ: pro tým složený z dospělých hráčů, tato kategorie má nejtěžší šifry, ale ne nevyluštitelné, předchozí zkušenost s luštěním výhodou.

kategorie SÓLO: pro jednotlivce starší 18 let, kteří nechtějí nebo nemohou hrát v týmu, ale rádi by se zúčastnili.

Vyhodnocení hry

Hra bude vyhodnocena bezprostředně po návratu posledního ze zúčastněných týmů, nejpozději však v 17 hodin v Envicentru PROUD.