Bezpečnost při hře

  • všechna stanoviště jsou viditelně označena znakem - logem hry, stanoviště jsou vybírána tak, aby v jejich blízkosti nehrozilo bezprostřední nebezpečí pádu nebo jiného úrazu 
  • na skupiny mladších hráčů dohlíží dospělý člen týmu, ten má s sebou mobilní telefon a kontakt na pořadatele pro případ nenadálé situace během hry 
  • všichni hráči dostanou na startu kontakt na pořadatele pro případ komplikací, komunikace bude probíhat i v opačném směru v případě výrazné změny v organizaci hry 
  • po celou dobu hry se mezi herními místy pohybují pořadatelé na kolech, kteří kontrolují stanoviště, průběh hry a dodržování pravidel (s sebou budou mít mj.malou pohotovostní lékárnu...) 
  • na části stanovišť jsou přítomni pořadatelé po celou dobu hry
  • pro případ úrazu či jiné nenadálé události bude v DDM připraveno auto se zdravotníkem